Pagrindinė sutartis atlikti techninio projekto parengimas Raseinių meno mokyklos pastato, esančio Vytauto Didžiojo g. 15, patalpų remontas ir pvp