Paslaugų sutartis atlikti Administracinio pastato Vytauto g. 13, Klaipėdoje, paprastojo remonto darbų techninio darbo projekto parengimas pagal projektavimo sutartį ir projekto vykdymo priežiūra