Projektavimo paslaugų sutartis atlikti techninį darbo projektą Administracinio pastato Liepų g. 64A, Klaipėda atnaujinimas (modernizavimas)