Sutartis atlikti pastato-įstaigos rekonstravimas, Atgimimo g. 5, Kazlų Rūdos mslt. techninio projekto korektūra