·  kierownik projektu / architekt (całej grupy budowli) ·  prawo jazdy kat. B

·  świadectwa kwalifikacji

·  doświadczenie zawodowe

·  znajomość języka angielskiego (zaleta)

·  Revit

·  kierownik projektu (całej grupy budowli) ·  prawo jazdy kat. B

·  świadectwa kwalifikacji

·  doświadczenie zawodowe

·  znajomość języka angielskiego (zaleta)

 

·  kierownik projektu / asystent architekta ·  prawo jazdy kat. B

·  doświadczenie zawodowe

·  AutoCAD

·  Revit (zaleta)

·  kierownik części konstrukcyjnej projektu lub konstruktor ·  prawo jazdy kat. B

·  świadectwa kwalifikacji (zaleta)

·  doświadczenie zawodowe

·  znajomość języka angielskiego (zaleta)

·  Robot, Tekla, Revit Structure, Staad

 

·  kierownik projektu sieci i instalacji sanitarnych ·  prawo jazdy kat. B

·  świadectwa kwalifikacji (zaleta)

·  doświadczenie zawodowe

·  DDS-CAD (zaleta)

·  kierownik projektu instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji ·  prawo jazdy kat. B

·  świadectwa kwalifikacji (zaleta)

·  doświadczenie zawodowe

DDS-CAD (zaleta)