Įmonė savo sėkmingą veiklą pradėjo 1991 m. balandžio 25 d.

UAB “Šiltas namas” – nuolat tobulėjanti kvalifikuotų specialistų komanda, teikianti kompleksinių architektūrinių ir inžinerinių sprendimų paslaugas. Tai ir Investiciniai, techniniai ir darbo projektai; Statybos priežiūra ir valdymas; Teritorijų planavimas; Pastatų energetinis naudingumas; Energetinio naudingumo sertifikavimas; Konsultavimo paslaugos.

UAB “Šiltas namas” dirba 51 specialistas, iš jų – 35 atestuoti: statinio projekto, statinio projekto dalies, techninės priežiūros, statinio dalies techninės priežiūros ir pastatų bei jų projektų ekspertizės vadovai, greta kurių sėkmingai darbuojasi ir semiasi patirties jauni darbuotojai baigę bakalaurą ir magistro studijas.

UAB „Šiltas namas“ VIZIJA: tapti viena geriausiu tiekėju klientams, siekiamu pasirinkimu darbuotojams, bei lydere savo srityje. MISIJA: tenkinti klientų poreikius, kuriant / projektuojant išskirtinius objektus, pritaikant naujas pažangias technologijas, parenkant kokybiškus gaminius.
VERTYBĖS: Klientas, Darbuotojas, Kokybė, Patikimumas.

Įmonėje įdiegta kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). TIKSLAS: užtikrinti kokybiškų paslaugų tiekimą, tenkinti kliento poreikius, ugdyti kvalifikuotą personalą, diegti naujas technologijas. UŽDAVINIAI: gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, bendrovėje diegiant procesinį požiūrį bei skatinant atsakomybę už veiklos kokybę laikantis LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimų.
Plėtoti ilgalaikius ryšius su klientais, laiku teikiant kokybiškas paslaugas; Užtikrinti kompetentingą, atsakingą darbuotojų komandą, lanksčiai reaguojančią į kliento poreikius.
Bendrovė  įsipareigoja: kelti darbuotojų kvalifikaciją; Supažindinti visus bendrovės darbuotojus su kokybės politika ir siekti, kad ji būtų suprantama ir įgyvendinama; Kasmet peržiūrėti bei nustatyti kokybės tikslus; Kasmet peržiūrėti ir vertinti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.