Spółka swoją działalność rozpoczęła dn. 25 kwietnia 1991 r. i pomyślnie ją rozwija do dziś dnia.

UAB „Šiltas namas” tworzy zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o swój ciągły rozwój zawodowy. Spółka świadczy kompleksowe usługi z zakresu rozwiązań architektonicznych oraz inżynieryjnych. Są to m.in. projekty inwestycyjne, techniczne i wykonawcze, kierownictwo i zarządzanie budową, zagospodarowania terenów, charakterystyka energetyczna budynków, certyfikacja energetyczna budynków, doradztwo.

UAB „Šiltas namas” zatrudnia 51 specjalistów, z których 35 osób – to certyfikowani kierownicy projektów budowlanych, części projektów budowlanych, nadzoru technicznego, nadzoru technicznego części projektów budowlanych i obiektów oraz ekspertyzy technicznej obiektów. Wraz z nimi pomyślnie pracują oraz doświadczenie zawodowe gromadzą młodzi absolwenci szkół wyższych.

UAB „Šiltas namas” WIZJA: być jednym z najlepszych dostawców dla klientów, aspiracją dla pracowników oraz liderem w swojej dziedzinie. MISJA: zaspokoić potrzeby klientów, tworząc/projektując wyjątkowe obiekty, stosując nowe, zaawansowane technologie oraz wybierając produkty najwyższej jakości.

WARTOŚCI: klient, pracownik, jakość, niezawodność.

W spółce zostały wdrożone systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). CEL: zapewnić jakość świadczonych usług, zaspokoić potrzeby klientów, rozwijać kwalifikacje personelu, wdrażać nowe technologie.

ZADANIA: doskonalić system zarządzania jakością, propagując procesowe podejście oraz promując odpowiedzialność za jakość prowadzonej działalność zgodnie z wymaganiami normy LST EN ISO 9001: 2008.

Rozwijać długoterminowe relacje z klientami poprzez terminowe świadczenie wysokiej jakości usług; stworzyć zespół odpowiedzialnych profesjonalistów; elastycznie reagować na potrzeby klientów.

Spółka zobowiązuje się: podnosić kwalifikacje pracowników; zapoznać wszystkich pracowników przedsiębiorstwa z propagowaną polityką jakości oraz zapewnić, by była ona zrozumiała i realizowana; corocznie oceniać oraz określić cele dotyczące jakości; corocznie przeglądać oraz dokonać oceny polityki jakości, która powinna pozostawać na właściwym poziomie.